2020-03-22 15:22:45 VTC Now | Trong 7 bệnh nhân mắc Covid-19 mới được ghi nhận, 6 người ở Hà Nội, 1 người ở Nam Định.

——————————
📱 VTC Now trên iOS: https://apple.co/2NGxmDV
📱 VTC Now trên Android: https://bit.ly/2RzzjTv
💻 VTC Now trên YouTube: https://bit.ly/3awWczF
💻 VTC Now trên Facebook: http://bit.ly/2HG30hl
💻 VTC Now trên Lotus: http://bit.ly/2T3AZFw

source